Til hovedinnhold

Eating together is an act of love: Mealtimes and inclusion

Å spise sammen er en av de eldste og mest naturlige inkluderingsarenaene - en samling av materiell for god tilrettelegging av måltidet.

Liten gutt spiser med skje
  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming, Multifunksjonshemming, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Artikler, Tidlig innsats
  2. Språk: Engelsk
  3. Utgiver: Dysphagia Café. Connecting the Dysphagia Clinician with a Global Community.
  4. Forfatter: Ena Caterina Heimdahl

Spising innebærer både samspill og glede, gir ernæring, og er en av de viktigste erfaringer og opplevelser som barnet og dets omsorgsperson kan dele. Måltidet er en anledning til læring og en av de viktigste inkluderingsarenaene for barnet.

Barn med de største og mest sammensatte vanskeeme har behov for følelsesmessig kontakt, varm omsorg og mulighet til å delta i en felles aktivitet. Måltidet gir anledning til alt dette. Ved å bruke ordet samspising ønsker Ena Caterina Heimdahl å lede oppmerksomhet mot at et godt måltid er å inngå i en felles meningsskapende handling. Hun har valgt å vektlegge de kommunikative aspektene som gir måltidet denne kvaliteten, til tross for de store vanskene barnet har.

Foto: Matt Preston via Foter.com / CC BY-SA