Til hovedinnhold

Elever med AD/HD trenger lærere som kan skape oversikt og struktur i skolehverdagen

Denne artikkelen gir tips og råd om hvordan undervisningen kan struktureres for elever med AD/HD.

Ikon artikkel
  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, AD/HD, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Artikler, Bokmål, Statpeds ressurser
  2. Språk: Bokmål
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Statped, 2010
  5. Forfatter: Ellinor Hjelmervik, Gro Hartveit og Walther Olsen

"Jeg tror at lærerne i skolen, i mye større grad enn de selv er klar over, er i stand til å bedre skolehverdagen for elever med AD/HD. De må bare bli bedre til å jobbe systematisk og strukturert med de metodene de rår over. Løsningene ligger ofte nærmere enn man tror, og de vil være nyttige for de fleste elever".

Kirsten Skram

Artikkelen er sperret for kopiering av teksten i pdf-format, men kan skrives ut. Tekst og illustrasjoner er beskyttet, og må ikke gjenbrukes uten tillatelse fra forfatteren og Statped. Artikkelen er en del av antologien Utfordringer og Undringer - en samlig spesialpedagogiske artikler fra Statped.

ISSN 1503-271X / ISBN 978-82-7604-054-8