Til hovedinnhold

Et godt samspill – guide om samspillsstrategier

Samspillsguide om hva som kjennetegner et godt samspill med personer som har alvorlig eller dyp utviklingshemning.

Forside guide, to hender mot hverandre
  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming, Multifunksjonshemming, Spedbarn, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Bøker/hefter
  2. Språk: Norsk
  3. Størrelse: 16 sider
  4. Format: PDF og video
  5. Forfatter: www.goteborg.se/eldorado, oversatt fra svensk til norsk av av Terje Dalen og Knut Slåtta, Statped.

Samspillsguiden inneholder tre deler:

  1. Et godt samspill: Avsnittet handler om hva som kjennetegner et godt samspill. Her forteller vi kort hva alvorlig og dyp utviklingshemning innebærer, at vi kan lære av det tidlige samspillet med små barn, om hvordan vi møter personen, og at vi som er rundt personen, har ansvar for det gode samspillet.
  2. Pilotvurdering av samspillsguiden: Deltagere som har brukt samspillsguiden, forteller om sine erfaringer.
  3. Samspillsguide med refleksjonsmateriell: Et praktisk verktøy som kan brukes til å forberede og vurdere samspillet dere skal ha.

Til samspillsguiden finnes en film. Til sammen er guiden og filmen et kursmateriell til deg som vil skape bedre samspill med personer som har alvorlig/dyp utviklingshemming. Filmen kan du se på youtube.com.