Til hovedinnhold

Flere hoder tenker bedre enn ett

Læringsstrategier for elever med AD/HD. En kasusstudie av læringsprosesser i to klasserom.

  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, AD/HD, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Bøker/hefter, Statpeds ressurser
  2. Størrelse: 47 sider
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Statped, 2004
  5. Forfatter: Grete Hoven og Anne Lise Angen Rye

Prosjektet "Flere hoder tenker bedre enn ett" har hatt som siktemål å utvikle kunnskap om og forståelse av viktige faktorer ved læringsprosesser hos barn med Attention Deficit and Hyperactive Disorder (AD/HD) eller med lignende symptomer. Vi har vært særlig opptatte av kontekstens betydning for læringsprosessen. Gjennom å bruke enkelte læringsstrategier slik de er beskrevet i boka Lære å lære (Engen og Santa, 1996), ønsket vi å sette fokus på hvilken betydning strukturerte redskap kan ha for læring og praktisering av sosiale ferdigheter.

Ideen bak prosjektet var at for barn med AD/HD er det like nødvendig med struktur i de sosiale læringsprosessene som i de øvrige læringsprosessene. Med tanke på en realisering av den inkluderende skole er kunnskap om sosiale læringsprosesser for denne gruppe elever viktig siden store sosiale vansker er en av de alvorligste og vanligste følger av AD/HD.

Den praktiske gjennomføringen med innsamling av data varte fra januar til april 2003.

Prosjektet hadde som formål å utvikle kunnskap om pedagogiske forhold som synes å være særlig viktige for å skape gode læringsprosesser for elever med diagnosen AD/HD eller med symptomlike vansker. Hvilke læringsbetingelser synes å være viktige for barn i denne gruppa? Ved å få kunnskap om pedagogiske grep som imøtekommer disse barnas særlige behov på en god måte, kan man bedre legge til rette for læringssituasjoner som er utviklende og berikende. Vi ønsket å sette fokus på støttende prosesser i klassen ved utprøving av noen utvalgte læringsstrategier (se s. 2).