Til hovedinnhold

Født for tidlig

Filmen «Født for tidlig» er et møte med tre familier med for tidlig fødte barn i ulik alder. Gjennom foreldrenes ærlige refleksjoner får vi innblikk i livet på innsiden og hva det vil si å leve med et prematurfødt barn.

en stor og en liten hånd
  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Spedbarn, Filmer (video), Bokmål, Tidlig innsats, Brukerhistorier, Statpeds ressurser, Video (kjøp/leie)
  2. Språk: Bokmål
  3. Utgiver: Statped

Hvert år fødes om lag 180 ekstremt premature barn i Norge (født før 28. svangerskapsuke). Det settes inn store ressurser i helsevesenet for å redde for tidlig fødte barn. Medisinske framskritt skaper stadig nye muligheter. Hvordan oppleves det å få et prematurfødt barn? Hva når tiden på sykehuset er over? Og hva når barnet kommer i barnehage- og skolealder? Mange foreldre med for tidlig fødte barn opplever en strøm av spørsmål, usikkerhet og et sug etter informasjon.

I denne filmen møter vi tre familier med for tidlig fødte barn, i litt ulike faser.

Noah ble født i uke 26. Vi følger familien fra sykehuset og hjem i sin egen stue og får del i deres egne refleksjoner underveis. Vi møter også Lasse (3 år) som er begynt i barnehagen. Han har strevd noe med motorikk, språk og det sosiale, men med god oppfølging ser det ut til å være fin framgang. Anikken (8 år) som går i 2. klasse er den tredje. Hun er ei aktiv jente som klarer seg bra. Filmen inneholder også intervjuer med noen av de fremste fagfolkene i Norge på området, bl.a. professorene Saugstad og Markestad.

Det å få et for tidlig født barn er en stor utfordring for foreldre. Denne filmen gir innblikk i noen erfaringer og et møte med foreldre som har vært gjennom det. Dette kan være nyttig erfaringsbasert kunnskap både for andre foreldre så vel som fagfolk i hjelpeapparatet.

Presseklipp