Til hovedinnhold

Fokus på tidlig innsats

Nettbasert læringsressurs om tidlig intervensjon i barnehagen overfor barn fra 3 til 6 år med konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker.

Logo Fokus på tidlig innsats
  1. Kategori: Tourettes syndrom, AD/HD, Barnehage, Kartleggingsmateriell, Tidlig innsats, Statpeds ressurser
  2. Utgiver: Statped

«Fokus på tidlig innsats» er sammensatt av et kartleggingsverktøy, introduserende tekster, refleksjoner og forslag til tilrettelegging. I tillegg er det små filmer som viser eksempler på tiltak i ulike barnehager og videointervjuer.

Tidlig innsats i tidlig alder

I barnehagen møter personalet fra tid til annen barn som viser en atferd som gir grunn til bekymring. Det kan være barn som er uvanlig urolige, som viser mangel på oppmerksomhet og konsentrasjon eller som er impulsstyrte. Flere av barna kan i tillegg streve i samhandling med andre barn og voksne som et resultat av dette.

Det kan være svært verdifullt å avdekke vansker og fange opp disse barna tidlig, slik at kompenserende og forebyggende tiltak kan settes inn tidligst mulig.

Målgruppe for læringsressursen

Barnehagelærere og PPT er den sentrale målgruppen. I tillegg vil andre fagmiljøer, lærer- og barnehagelærerutdanningen, helse og sosialfaglige miljøer og spesialisthelsetjenesten også kunne ha nytte av denne typen ressurs.