Til hovedinnhold

Fra mating til «samspising»

Denne artikkelen handler om hvordan vi fremmer det gode måltidet for barna med de største og mest sammensatte vanskene.

En som mater en annen
  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming, Multifunksjonshemming, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Artikler, Bokmål, Tidlig innsats, Statpeds ressurser
  2. Språk: Bokmål
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Statped, 2008
  5. Forfatter: Ena Caterina Bolognese og Turid Horgen

Denne artikkelen handler om hvordan vi fremmer det gode måltidet for barna med de største og mest sammensatte vanskene. Den fokuserer både på barnet og nærpersonenes bidrag. Artikkelen er utformet i samspill mellom erfaringer fra habiliteringstjenesten og et spesialpedagogiskkompetansesenter; de to instansene artikkelforfatterne representerer.

Artikkelen sto på trykk i Spesialpedagogikk nr. 11 (2008).