Til hovedinnhold

Geocaching - enklere, tryggere og morsommere

Veileder om bruk av geocaching for personer med utviklingshemming og kognitive vansker.

  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming, Autismespekter, Veiledere
  2. Format: PDF

Veilederen gir deg utfyllende svar på hva geocaching er, hvordan du kommer i gang og hvordan du kan tilrettelegge geocaching for personer med utviklingshemming og kognitive vansker. Den inneholder bilder og tekst som beskriver tydelig og konkret hvordan du går frem og gir deg praktiske råd og anbefalinger. Du kan også lese om individuelle tilrettelegginger du kan gjøre ved bruk av geocaching.

Hva er geocaching?

Geocaching er en aktivitet som går ut på å finne "cacher" plassert ved ulike geografiske punkt. Du kan bruke GPS via smarttelefon eller en GPS-enhet. En cache er en beholder i varierende størrelser som inneholder en loggbok og gjerne gjenstander som kan byttes. Du kan finen cacher i nauren, byer, ved offentlige bygninger o.l. i hele verden. Les gjerne mer om geocaching ved å gå inn på www.gcinfo.no

Utdrag fra veilederen:

“Denne veilederen er laget for deg som ønsker å lære mer om Geocaching og hvordan denne aktiviteten kan tilrettelegges for personer med utviklingshemning eller tilpasses individuelle behov. Målet med heftet er å gi veiledning, tips og anbefalinger som gjør at Geocaching kan bli interessant, nyttig og trygt for personer med utviklingshemning eller andre kognitive funksjonsnedsettelser.”

Karde har utarbeidet veilederen gjennom et prosjekt som heter “Under steinen." Du kan lese mer om prosjektet ved å gå inn på siden til Karde.no