Gone Home - en interaktiv fortelling | www.statped.no

Gone Home - en interaktiv fortelling

Gone Home er en interaktiv spillnovelle som kan brukes som erstatning for mer tradisjonelle tekster. 

Fakta og tilgjengelighet

Logo: Gone Home - hus om natten med lys i ett vindu

Kategori: Sammensatte lærevansker, Nonverbale lærevansker, Autismespekter, AD/HD, Samfunnsfag, KRLE, Engelsk, Norsk, Videregående, Voksne, Apper/programvare, Mac, Windows, Digitale spill, Underholdningsspill

Språk: Engelsk

Utvikler: The Fullbright Company

I Gone Home er du en 19 år gammel jente som nettopp har kommet tilbake til foreldrenes hjem etter et år i utlandet. Hun gleder seg til å treffe foreldrene og søsteren sin, men huset står tomt. Din oppgave er å finne ut av hva som har skjedd med familien din, og samtidig finne ut av gamle familiehemmeligheter.

Gone Home er et førstepersons oppdagelsesspill hvor du interagerer med omgivelsene dine. Spillet er enkelt i bruk, og det er i liten grad utfordrende å nå spillmålene. Av den grunn er dette et spill som kan egne seg for å spille selv, eller i små grupper.

 

 • Spillet kan for eksempel brukes i engelskfaget for å øke ordforrådet. I spillet møter du ulike skriftlige kilder, lydopptak fra samtaler og musikk som gir deg informasjon til å løse oppgavene. Som spiller må du vurdere relevansen av informasjon og trekke ut og sammenstille informasjonen du allerede har fått for å finne svar på hvor det er blitt av familien din. 

  For elever som har utfordringer med å lese engelskspråklige tekster, kan det være nyttig at de får arbeide i grupper der én leser eller oversetter teksten. I spillet er det mulighet for å få tekstet det som blir sagt, men du har ikke tilgang til lydstøtte. Slik tilrettelegging kommer ikke i veien for å nå spillmålene, da en har uendelig med tid i spillet.

  Spillet gir gode muligheter for samarbeidslæring og refleksjon i flere fag. Det tas opp ulik tematikk, slik som psykisk helse, seksuell legning og familierelasjoner. Tolking av informasjonen kan gi gode dialoger og diskusjoner, og legger til rette for muntlig og skriftlig aktivitet. Spillet gir mange innfallsvinkler til å gi differensierte, relevante og motiverende oppgaver til elevene.

   Les mer på IKT i praksis sine sider.

  Gone Home kan for eksempel brukes for å dekke følgende kompetansemål:

  Engelsk etter VG1 (studieforberedende) og VG2 (yrkesfaglig): 

  • forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster om allmenne emner og faglige emner knyttet til eget utdanningsprogram
  • forstå hovedinnhold og detaljer i tekster av varierende omfang om forskjellige emner
  • drøfte engelskspråklige filmer og andre kulturuttrykk fra forskjellige medier

  Norsk etter VG1 (studieforberedende) og VG2 (yrkesfaglig)

  • gjøre rede for et bredt register av språklige virkemidler og forklare hvilken funksjon de har
  • tolke og vurdere sammenhengen mellom innhold, form og formål i sammensatte tekster
  • Spillet er tilgjengelig på en rekke språk (ikke norsk) og kan egne seg i  språkundervisning.
  • Utgiver kan kontaktes for klasselisenser.
  • Det er undertekster tilgjengelig
  • Muligheter for å tydeliggjøre tekst

Spill i skolen

På temasiden kan du lese om fordelene med digitale spill som inkluderende læringsaktivitet, hvordan tilrettelegge, samt tips og erfaringer og eksempler på spill. 

Gå til temasiden

Programmering for barn med særskilte behov

På denne siden finner du en innføring i hva programmering er, hvordan du kan jobbe med programmering i skole og barnehage og nyttige tips til tilrettelegging.

Gå til temasiden

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!