Her Story | www.statped.no

Her Story

I Her Story leter du gjennom politiets arkivsystem for å finne ut av hva som skjedde i en gammel mordsak. Spillet passer godt i engelskundervisningen på videregående skole.

Fakta og tilgjengelighet

Logo med bilder av hovedpersonen i spillet

Kategori: Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Engelsk, Videregående, Apper/programvare, iOS, Mac, Windows, Pedagogisk bruk av teknologi, Digitale spill, Underholdningsspill

Språk: Engelsk

Systemkrav: iOS, Windows, Mac

Utvikler: Sam Barlow

Her Story inneholder hundrevis av klipp fra flere politiavhør. Avhørene er på engelsk. Skriv inn søkeord og få tilgang til videoklipp fra politiets vitneavhør. Din oppgave er å hente ut informasjon fra filmene og resonnere deg frem til sannheten bak mordet. Samarbeid med andre og sett sammen informasjonen dere har samlet for å danne et felles bilde av hendelsesforløpet. Spillet har ikke en tydelig avslutning, men er ferdig når du mener du har løst mordgåten.

Spillet kan være en spennende og utforskende måte å jobbe med litteratur på. Her Story er en fortelling, men delene av fortellingen kommer ikke kronologisk. I motsetning til mer tradisjonell litteratur pusler du historien sammen selv.

 • Dette er et utforskende spill som kan engasjere en hel klasse i jakten på å finne svar. Ettersom avhørene blir tilgjengelig etter søkeord, vil elevene i en klasse komme over ulik informasjon på ulikt tidspunkt som de må pusle sammen. Dette åpner for gode diskusjoner underveis i spillet. Det er rom for å bruke flere strategier for å finne informasjon og svar. Noen kan analysere filmene nøye, legge merke til detaljer og væremåte eller bruke tid på å finne søkeord, mens andre søker hyppigere, noterer mindre eller spiller av filmene flere ganger.

  Spillet tar rundt to timer å fullføre, men det vil ta lenger tid om læreren legger opp til oppgaver underveis. Det anbefales å dele klassen inn i små grupper på to eller tre for bedre samarbeidslæring. Elevene kan med fordel benytte seg av et samhandlingsverktøy for å dele gode søkeord eller teorier om hva de tror har hendt. Da kan læreren, om det er ønskelig, holde teoriene anonyme og få til gode diskusjoner rundt disse.

  Ungdom i dag spiller mye underholdningsspill. Mange er derfor gode i engelsk muntlig. Dette gjelder også elever med læringsutfordringer. Klippene er tekstet på engelsk og gir støtte til elever som strever med lesing. For elever med forståelsesvansker kan noe av innholdet oppleves vanskelig og det er viktig å gi disse elevene ekstra støtte. Spillet kan brukes av elever med syns- og hørselsvansker siden informasjon gis både skriftlig og muntlig, men spillet fungerer ikke med VoiceOver.

  Kompetansemål i engelsk etter VG1 studieforberedende utdanningsprogram og VG2 yrkesfaglige utdanningsprogram

  • Forstå hovedinnhold og detaljer i tekster av varierende omfang om forskjellige emner
  • Vurdere forskjellige kilder og bruke innholdet fra kildene på en selvstendig, kritisk og etterprøvbar måte.
  • Uttrykke seg på en nyansert og presis måte med god flyt og sammenheng, tilpasset formål og situasjon
  • Drøfte engelskspråklige filmer og andre kulturuttrykk fra forskjellige medier
  • Bruk gjerne digitale ordbøker for å finne nøkkelord og synonymer i arbeid med spillet.
  • Du blir revet med i jakten på informasjon, men siden spillet er delt opp med små klipp vil det være rom for hyppige pauser.
  • Det kan være lurt å lagre filmklipp og notere underveis siden klippene ikke ligger i kronologisk rekkefølge.
 • Spillmekanikken er enkel og tilgjengelig, uansett spillerfaring.
  Under «Read me» kan du få instruksjoner til hvordan gå frem i spillet.

  • Anti-glare filter som gir bedre kontrast
  • Samtalen er tekstet på engelsk
  • Fungerer ikke med VoiceOver

Spill i skolen

På temasiden kan du lese om fordelene med digitale spill som inkluderende læringsaktivitet, hvordan tilrettelegge, samt tips og erfaringer og eksempler på spill. 

Gå til temasiden

Programmering for barn med særskilte behov

På denne siden finner du en innføring i hva programmering er, hvordan du kan jobbe med programmering i skole og barnehage og nyttige tips til tilrettelegging.

Gå til temasiden

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!