Til hovedinnhold

Hun elsker historien sin!

Slik kan du gi kompetanseheving til lærere og PPT på bruken av sosiale historier som metode for elever med Autisme.

Bilde av et artikkel ikon
  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Autismespekter, Artikler, Sosiale ferdigheter
  2. Språk: Bokmål
  3. Format: PDF
  4. Forfatter: Bente Brynjulfsen

Her kan du lese om et opplæringstilbud for lærere og PPT i Melhus kommune i bruk av sosiale historier som metode for elever med Aspergers syndrom. PPT stod for organiseringen av tilbudet, og Statped hadde ansvaret for opplæringen.

Artikkelen ble publisert i Spesialpedagogikk i 2012.