Til hovedinnhold

I arbeid med ADHD

I denne boka møter vi en gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelser som deler sine erfaringer. Fortellingene viser at voksne med ADHD har ressurser.

sommerfugler i spiral
  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, AD/HD, Videregående, Voksne, Bøker/hefter, Bokmål, Brukerhistorier
  2. Språk: Bokmål
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Lærings- og mestringssenteret, Sykehuset Innlandet HF og er støttet av Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst, 2011

Hvordan er det å ha ADHD og først oppdage det når man er voksen? Fortellerne vil vise at det å ha ADHD kan bety at man har energi som gir gode resultater, men også at det er stor risiko for at det store engasjementet og høye tempoet gir slitasje og tretthet.

Boka kan brukes på arbeidsplassen, i skolen og i NAV. Positiv holdning og litt tilrettelegging kan bety at personer med ADHD-profil kan bruke sin energi og evner til nytte for andre.