Til hovedinnhold

I en annen verden

I filmen møter vi Nikolai (14) fra Vardø og Andreas Martin (10) fra Sortland. Begge guttene har Asperger syndrom. Det innebærer at de har problemer med å forstå omgivelsene. Skolen er den viktigste behandlingarenaen for dem som har Asperger syndrom.

  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Autismespekter, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Filmer (video), Bokmål, Brukerhistorier, Statpeds ressurser, Video (kjøp/leie)
  2. Språk: Bokmål
  3. Format: Video (kjøp/leie)
  4. Utvikler: Statped

I filmen følger vi Nikolai og Andreas Martin i deres hverdag. Nikolai er altoppslukende interessert i hunder, Andreas Martin i data. Guttene har mange særinteresser som de går helt opp i. Sosiale relasjoner og kontakt med andre blir derimot vanskelig. Det å ha Asperger syndrom innebærer at de har begrenset evne til innlevelse, til å forstå mimikk, kroppsspråk, ironi eller metaforer. Dette fører ofte til misforståelser. Konsekvensene blir at de bruker mye energi på å forstå hverdagens sosiale situasjoner.

Gjennom intervjuer med foreldre, fagfolk og lærere belyses erfaringer med Asperger syndrom generelt, men også de erfaringer som Statped har gjort gjennom det erfarings- og forskningsbaserte prosjektet “Barn og unge med Asperger i skolen”.

Asperger syndrom er en ny og for mange usynlig diagnose. Til tross for normal intelligens og at de kan bli svært dyktige innenfor sine interesseområder, opplever mange barn med Asperger syndrom skolen som vanskelig. Ofte har skoleverket manglende kunnskap og tar derfor ikke høyde for de forståelsesvanskene de har. Asperger syndrom kan ikke medisineres, og det eneste som kan bedre tilstanden, er omfattende, systematiske opplæringstiltak. Dette betyr at den viktigste behandlingsarena for barn og unge med Asperger syndrom er skolen.