Til hovedinnhold

IPCA-kartlegging av kommunikative uttrykk

IPCA er rettet mot personer med store kommunikasjonsvansker, som har kroppslige, førspråklige uttrykksmåter som dominerende uttrykksformer.

IPCA- Inventory of Potential Communicative Acts. Fortegnelse over mulige kommunikative handlinger
  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming, Multifunksjonshemming, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Kartleggingsmateriell
  2. Størrelse: 20 sider
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Oversatt og tilrettealgt av Svein Lillestølen, Statped, 2023.
  5. Forfatter: Jeff Sigafoos

Det kan også egne seg for å kartlegge personer som forstår og som kanskje selv bruker enkelte ord eller andre symbolske uttrykk. IPCA egner seg både for barn, unge og voksne på tidlige utviklingstrinn. Det gir en oversikt over en persons ulike kommunikasjonsuttrykk. En slik kartlegging kan øke bevisstheten om personens ulike uttrykksmåter og om hva som uttrykkes. Dette kan igjen lede til en mer lik fortolkning og respons fra nærpersoner, noe som kan bidra til å befeste uttrykkene hos personen.