Kahoot! | www.statped.no

Kahoot!

Kahoot er en spillbasert læringsplattform hvor du kan lage læringsressurser med quizzer og enkle spill.  

Fakta og tilgjengelighet

Logo for Kahoot: K! med lilla bakgrunn.

Kategori: Apper/programvare, Nettressurser, iOS, Android, Nettbaserte læremidler, Web, Digitale spill

Språk: Norsk

Format: Nettbasert. App for Android og iOS

Utvikler: www.kahoot.com

Ressursen inneholder spillelementer som bilder, video, lydeffekter, svaralternativer og konkurranse. Du kan opprette egne quizer og spill eller bruke eksisterende materiell. Kahoot egner seg godt til bruk i klasserommet og har en egen leksefunksjon. Dette gjør det mulig å drive spillbasert læring også utenfor klasserommet.  

 • Elevresponsive ressurser som Kahoot er enkle å bruke og godt egnede verktøy i lærerens daglige vurderingspraksis. Ressursen vil være mer læringsfremmende om den benyttes til formativ vurdering fremfor summativ vurdering. Kahoot kan brukes både i forkant av undervisning for å kartlegge elevens forkunnskaper, og underveis i undervisningen for å bevisstgjøre elevene på den faglige fremgangen. Elevmedvirkning er en betydningsfull faktor når det gjelder å fremme elevenes motivasjon for læring og den beste læringseffekten får en kanskje når elevene selv får lage spørsmålene. Da blir elevene aktive aktører i læringen, og de får en variert repetisjon av fagstoffet.

  Tilrettelegging 

  I en Kahoot legger læreren eller elevene inn spørsmål med svaralternativer, men dette kan gjøres på flere måter. Et godt grep for å inkludere elever som har utfordring med tekst, vil være å legge ut spørsmålene via video. Videoklippene lastes inn i Kahoot via YouTube. Det er mulig å ha en konto på YouTube med private klipp, og spørsmålene blir dermed ikke tilgjengelige for allmenheten.

  En mulig tilrettelegging fra læreren er å lese opp spørsmålet. Sterke lesere vil likevel ha et fortrinn ved at de får en raskere oversikt over svaralternativene. Ved å inkludere svaralternativene i videoen må alle lytte ferdig før de kan avgi svar. For å løse dette på best mulig måte bør svaralternativene være nummerert med 1, 2, 3 og 4. Under vises en video med et eksempel på hvordan dette kan gjøres.

  Visuell støtte og lite tekst er for mange elever nødvendig i en læringsaktivitet. For andre kan det være viktig med god tid, samarbeid eller konkurransebasert aktivitet. De mange funksjonene i Kahoot gjør det enkelt for læreren å tilpasse til sin klasse. Dette gjør det mulig å motivere og engasjere til læring for elever med ulike utfordringer og bidrar til god inkluderingspraksis i den daglige klasseromsundervisningen. Hvordan hver enkelt lærer planlegger for sin klasse, vil være styrt ut ifra klassens behov.

  Inkluderende undervisning med Single Player og Challenge Mode

  Single Player og Challenge Mode gjør det enklere å inkludere elever med behov for tilrettelegging, da den åpner for flere innfallsvinkler i bruken av Kahoot.

  Single Player

  Med Single Player kan elever se både spørsmål og svar på enheten sin og utfordre andre elever eller virtuelle spillere uten å sitte samlet. Funksjonen Ghost Mode gjør det mulig å forbedre sin poengsum fra klasserommet ved å spille videre hjemme.

  Challenge Mode

  I Challenge Mode kan læreren gi Kahoot i hjemmelekse. Læreren sender ut en utfordring (challenge) som elevene må svare på før tidsfristen er utløpt. Læreren kan, som i en klassisk Kahoot, velge om elevene skal få en synlig poengsum eller ikke. Ved å ha poengsum vil en toppliste være synlig for elevene. Om elevene ikke får poeng, vil de kun se om svaret er rett eller galt. 

  • Kahoot kan brukes til samarbeids- og diskusjonsoppgaver.
  • I matematikkfaget kan elevene eksempelvis få en regneoppgave i skriftformat, videoformat eller ved hjelp av et bilde. De kan løse oppgaven parvis eller gruppevis for å så avgi svar. Et søylediagram synliggjør hva klassen har svart og vil være et godt utgangspunkt for samtale og diskusjon. Den spillbaserte plattformen vil virke mer læringsfremmende om læreren aktivt bruker statistikken i timer med Kahoot.
  • Noen ganger kan det være nødvendig at enkelte elever kjenner til spørsmålene før Kahooten spilles i klasserommet. Single Player gjør det mulig for elever å spille hjemme.
  • Videoer med forklaring på hvordan du bruker de enkelte funksjonene finnes på: https://kahoot.com/how-to-play-kahoot/
  • For å lage Kahoots må du opprette en konto i nettleseren.
  • For å spille Kahoot i fellesskap må læreren starte quizen med nettleser.
  • Det anbefales å sette i gang Challenges i nettleseren.
  • Elevene kan benytte seg av appen når de skal spille, både i klasserommet og i Single Player. De trenger ikke opprette egne kontoer.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!