Til hovedinnhold

Multifunksjonshemming – interessekartlegging

Interessekartleggingsskjema

Last ned, skriv ut og fyll ut interessekartleggingsskjema (PDF).

Med dette skjemaet kan du kartlegge interesser hos multifunksjonshemmede. Skjemaet er kategorisert etter de vesentligste sansekanalene:

  • Å høre (Auditive stimuli)
  • Å se (Visuelle stimuli)
  • Å kjenne mot huden (Taktile stimuli)
  • Å spise/drikke (Stimuli med smak og/eller lukt)

Andre sanser, som vestibulær sans og kinestetisk/proprioseptisk sans, er ikke tatt med som egne kategorier. Det er isteden satt opp en kategori med

  • Andre opplevelser og sammensatte aktiviteter

for aktiviteter og stimuli av sammensatt karakter, og som ikke kan plasseres i én av de andre kategoriene.

Kategoriseringen ut fra de ulike sansekanalene er valgt fordi de sansemessige kvalitetene i stimuli og aktiviteter ofte fenger personer på tidlige utviklingstrinn / med multifunksjonshemning.

I øverste rubrikk under hver kategori er det listet opp en del eksempler på typiske stimuli og aktiviteter som faller inn under den aktuelle kategorien. Dette er kun ment som en påminnelse om hvilke typiske stimuli og aktiviteter det kan være snakk om. Det er ikke nødvendig å ta stilling til om vedkommende er interessert i hvert enkelt eksempel.

Side 2 av 7