Kartlegging av «Triggere» - tvang, tics, raseri, sinne | www.statped.no

Kartlegging av «Triggere» - tvang, tics, raseri, sinne

Dette er en veileder til lærere for bedre å kunne forstå og tilrettelegge i ulike situasjoner på skolen. Veilederen og eksemplene er ment som tips til hvordan en kan komme i dialog med eleven, og hvordan en på en strukturert måte kan starte en prosess.

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Sammensatte lærevansker, Tourettes syndrom, Autismespekter, AD/HD, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Veiledere, Statpeds ressurser

Pris: Gratis

Format: PDF

Utvikler: Statped

Forfatter: Kristian Øen med konsulentbistand fra Gerd Strand

Utgiver: Statped, 2013

Veilederen må ikke forveksles med eller erstatte andre kartleggingsskjema som er utarbeidet i forhold til å vurdere spesielle trekk ved en elev knyttet opp til eksempelvis tics, tvang, angst, opposisjonell atferd m.m. Dersom skolen har mistanke om at eleven sliter med denne type problematikk, bør skolen ta kontakt med sakkyndige instanser. Veilederen og eksemplene er ment som tips til hvordan en kan komme i dialog med eleven, og hvordan en på en strukturert måte kan starte en prosess der eleven og de voksne samarbeider om å gjøre skoledagen lettere for eleven.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!