KAT-kassen | www.statped.no

KAT-kassen

Samtaleverktøy som strukturerer samtaler med barn og unge som har behov for støtte til å uttrykke seg konkret om tanker, følelser og adferd.

Fakta og tilgjengelighet

Logo: CAT med en sirkel rundt

Kategori: Ervervet hjerneskade, Sammensatte lærevansker, Tourettes syndrom, Autismespekter, AD/HD, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Apper/programvare, Bøker/hefter, Kognitive ferdigheter, Sosiale ferdigheter, Web

Språk: Norsk

Systemkrav: nettleser

Utvikler: Cat-kit

KAT-kassen er et metodisk verktøy som visualiserer og konkretiserer ulike områder knyttet til følelser, tanker og adferd. Dette materiellet er utarbeidet for å støtte samtaler med barn og unge med mål om å øke selvinnsikten og deres sosiale ferdigheter. Funksjonene i kassen innebærer blant annet visualisering av tid og relasjoner og hvordan kroppen påvirkes av våre følelser. I tillegg visualiserer flere funksjoner hvordan tanker, følelser og adferd påvirkes i sosiale situasjoner. Verktøyet kan brukes av foreldre, lærere eller andre fagfolk i samtaler med barn, hvor det sentrale er å utvikle selvforståelse, forståelse av andre og hensiktsmessige tanke- og handlingsstrategier. Tilpasninger for det enkelte barns utviklingsnivå er sentralt for denne metodikken. KAT-kassen finnes både i trykt versjon og som web-app på ni forskjellige språk, deriblant norsk.

På nettsidene til utviklerne kan du lese mer om de ti funksjonene og se demonstrasjonsvideo for hver funksjon.

  • KAT står for kognitiv affektiv trening. Det kognitive handler om menneskers bevisste og ubevisste tankevirksomhet, altså prosesser som omhandler tanker, inntrykk, oppfattelser, holdninger og erfaringer. Følelser, emosjoner, intuisjon, kroppsbevissthet og indre og ytre sanser omtales som det affektive. Teknikker som brukes i denne metoden handler om selvobservasjon, sosial ferdighetstrening og å omstrukturere negative tanker. For å oppnå større selvinnsikt og fungere bedre i sosiale situasjoner, er målet å øke ferdigheter innen planlegging, å forstå sammenhenger, samt evnen til å sette seg inn i hva andre tenker og føler.

    Mange kan synes at det er vanskelig å sette ord på tanker og følelser fordi det blir for abstrakt. Konkret og visuell støtte for eleven kan derfor bidra til å gi innsikt i hva eleven tenker, føler og oppfatter i en situasjon. Innsikten slike samtaler gir, gjør det lettere å kunne hjelpe eleven med å finne gode tanke- og handlingsstrategier. Pedagogiske metoder som tas i bruk i KAT-kassen er sosiale historier, gjerne kombinert med rollespill og video, samt tegneseriesamtaler. Disse metodene kan du lese mer om på sidene om «sosial fungering med nettbrett og mobil» på våre nettsider.

    • Sosial kompetanse: Deler av KAT-kassen kan tilpasses og brukes i undervisning i full klasse når det jobbes med sosial kompetanse på ulike måter. Den digitale varianten kan vises på en interaktiv tavle. 
    • Digitale verktøy: I ressursen «sosial fungering med nettbrett og mobil» får du tips og ideer til hvordan du kan bruke metodene sosiale historier, oppskrifter og tegneseriesamtaler i ulike apper med god struktur og visuell støtte. Disse metodene tas i bruk i KAT-kassen. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!