Til hovedinnhold

Keep Talking and Nobody Explodes

Keep Talking and Nobody Explodes er et samarbeidsspill hvor minimum to personer kommuniserer for å løse oppgaven som er å desarmere en bombe innen en tidsfrist.

Logo: En munn som snakker med en stiplet linje til en påtent bombe
  1. Kategori: Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Språkforstyrrelser, Autismespekter, AD/HD, Yrkesfag, Samfunnsfag, Engelsk, Norsk, Ungdomstrinnet, Videregående, Mac, Android, Windows, Bokmål, Digitale spill, Underholdningsspill
  2. Utvikler: Steel Crate Games

Her kan du se et eksempel på et spillforløp:

Spillet har en enkel gameplay med få valg. Spilleren som sitter foran skjermen, har en koffertbombe foran seg som han eller hun interagerer med. Du styrer ved hjelp av en mus. Spilleren må kunne bruke høyre og venstre museknapp for å snu rundt på bomben eller desarmere ulike moduler som finnes på bomben. Spilleren beskriver modulene og utfører det som må gjøres for å desarmere den. Medspilleren har en manual som kalles “Bomb Defusal Manual”, og denne gir instruksjoner om hvordan de ulike modulene på bomben skal desarmeres. Medspilleren får ikke se på skjermen, mens spilleren ikke får se på manualen. For å kunne løse oppgavene, må samarbeidet og den muntlige kommunikasjonen mellom spillerne være god.

Spill i skolen

Programmering for barn med særskilte behov