Keep Talking and Nobody Explodes | www.statped.no

Keep Talking and Nobody Explodes

Keep Talking and Nobody Explodes er et samarbeidsspill hvor minimum to personer kommuniserer for å løse oppgaven som er å desarmere en bombe innen en tidsfrist.

Fakta og tilgjengelighet

Logo: En munn som snakker med en stiplet linje til en påtent bombe

Kategori: Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Språkforstyrrelser, Autismespekter, AD/HD, Yrkesfag, Samfunnsfag, Engelsk, Norsk, Ungdomstrinnet, Videregående, Apper/programvare, Mac, Android, Windows, Bokmål, Digitale spill, Underholdningsspill

Språk: Engelsk tekst

Utvikler: Steel Crate Games

 Her kan du se et eksempel på et spillforløp:

Spillet har en enkel gameplay med få valg. Spilleren som sitter foran skjermen, har en koffertbombe foran seg som han eller hun interagerer med. Du styrer ved hjelp av en mus. Spilleren må kunne bruke høyre og venstre museknapp for å snu rundt på bomben eller desarmere ulike moduler som finnes på bomben. Spilleren beskriver modulene og utfører det som må gjøres for å desarmere den. Medspilleren har en manual som kalles “Bomb Defusal Manual”, og denne gir instruksjoner om hvordan de ulike modulene på bomben skal desarmeres. Medspilleren får ikke se på skjermen, mens spilleren ikke får se på manualen. For å kunne løse oppgavene, må samarbeidet og den muntlige kommunikasjonen mellom spillerne være god.

  • I Keep Talking and Nobody Explodes trener du på god og effektiv kommunikasjon i pressede situasjoner. I tillegg til å øve på presise instruksjoner, legger også spillet opp til trening av spørsmålsformulering. I mange yrker, slik som innenfor helse, politi, byggfag og andre yrker med tidvis høy risiko og tidspress, vil effektiv og presis kommunikasjon være grunnleggende kompetanse som man trenger. Dette kan også være god trening for blant andre elever med språkvansker, konsentrasjonsvansker, autismespekterforstyrrelser og flerspråklige elever.

    Manualen er opprinnelig på engelsk, men er også oversatt til en rekke andre språk, deriblant norsk. Dette gir mulighet for språktrening. Elever med dysleksi bør få manualen i forkant, slik at de kan forberede seg. Det kan være en fordel at elever som har utfordringer med lesing, begynner med å desarmere bomben. Det samme gjelder elever med konsentrasjonsvansker. Skjermen er et avgrenset område med visuell stimuli som gjør det lettere å konsentrere seg.

    Spillet er utfordrende fordi du både må forstå og bli forstått. Det er hensiktsmessig å modellere i plenum hvordan man løser oppgaven. Å tydeliggjøre strategier for å løse oppgavene vil gjøre det lettere for elevene å spille spillet. Kommunikasjon er en viktig ferdighet for å løse utfordringer i spillet. Det å trene på god kommunikasjon kan bidra til at elevene utvikler mer presise begreper som forbedrer dialog. Det er nødvendig med flere repetisjoner for å finne gode løsningsstrategier og utvikle et presist språk. Her kan det være hensiktsmessig å arbeide med kategorisering, eksempelvis med tankekart.

Spill i skolen

På temasiden kan du lese om fordelene med digitale spill som inkluderende læringsaktivitet, hvordan tilrettelegge, samt tips og erfaringer og eksempler på spill. 

Gå til temasiden

Programmering for barn med særskilte behov

På denne siden finner du en innføring i hva programmering er, hvordan du kan jobbe med programmering i skole og barnehage og nyttige tips til tilrettelegging.

Gå til temasiden

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!