Til hovedinnhold

Laget rundt barnet

Boka Laget rundt barnet handler om samarbeid og tilrettelegging rundt barn med samansette funksjonsnedsettinger.

Forside bok - bro over bekk
  1. Kategori: Ervervet hjerneskade, Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming, Multifunksjonshemming, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Bøker/hefter
  2. Format: Hefte
  3. Utgiver: Universitetsforlaget, 2020
  4. Forfatter: Herlaug Hjelmbrekke

Samarbeidet dreier seg om å bygge bruer mellom de ulike hjelpeinstansene og finne veien videre sammen. Det omfatter tett samarbeid mellom foreldre, barnehage og skole, PPT, helsetjenesten i kommunene og eksterne aktører. Boka gir et innblikk i hverdagen til tre barn, hvilke samarbeidsprosesser som ligger bak innsatsen for å finne ut hva som er best for barna, og hvordan det blir lagt til rette for dette i praksis. Målet er å skape et inkluderende fellesskap, trygge rammer, gode relasjoner og å tilpasse aktiviteter ut fra forutsetningene til barna.

Boka er aktuell for utdanningsinstitusjoner og fagfolk knytte til opplæring innanfor barnehage og skole, vernepleie, fysio-/ergoterapi, helse og barne- og ungdomsarbeid.