Til hovedinnhold

Måltidet: tiltak for god opplevelse for barn med multifunksjonshemming

Konkrete tiltak som kan gi barn med multifunksjonshemming gode måltidsopplevelser.

Hender og smør
  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Multifunksjonshemming, Artikler, Tidlig innsats, Lærevansker og utviklingshemming
  2. Språk: Bokmål
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Artikkelen ble publisert i Spesialpedagogikk nr. 1, 2015.
  5. Forfatter: Ena Caterina Heimdahl, Gro Johansen og Turid Horgen.

Spising innebærer både samspill og glede, gir ernæring og er en av de viktigste erfaringer og opplevelser som barn og foreldre kan dele. Måltidet er en anledning til å lære og er en av de viktigste inkluderingsarenaene for barnet.

Se også heftet "Å spise sammen - Den eldste og mest naturlige inkluderingsarena" med en samling av materiell for god tilrettelegging av måltidet.