Matematikkvansker-teori og tiltak | www.statped.no

Matematikkvansker-teori og tiltak

Veilederen beskriver en modell for utredning og tiltak om matematikkvansker og hvordan arbeidet i hjelpeapparatet kan organiseres.

Fakta og tilgjengelighet

Et barn måler med linjal på et ark.

Kategori: Sammensatte lærevansker, Matematikkvansker, Matematikk, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Veiledere

Format: Hefte

Forfatter: Sigrid Nygaard og Marianne Akselsdotter

Utgiver: Pedlex, 2021

Denne veilederen skal bidra til å videreutvikle utrednings- og tiltakskompetansen i skolen og PP-tjenesten. Utrednings- og tiltaksmodellen som beskrives i veilederen kan anvendes på elever i grunnskolen og videregående opplæring, men også ansatte i barnehager og andre interesserte kan ha nytte av den. Veilederen beskriver roller og ansvarsfordeling mellom skolen, PP-tjenesten, Statped og spesialisthelsetjenesten når det gjelder saksarbeid.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!