Til hovedinnhold

Mine sirkler – applikasjon ved autismespekterforstyrrelser

Mine sirkler er et sosialt atferdskart som forsøker å forklare og systematisere elektronisk noe av det sosiale kaoset som mange opplever. Applikasjonen er et system som skal gi struktur og oversikt og noe å orientere seg etter slik at hverdagen blir mindre stressende og lettere å mestre.

Se innslag på NRK om applikasjonen (sendt 2. april 2012).

”Mine sirkler” definerer ulike sosiale arenaer i form av "sirkler". Det forklarer hvilke krav og regler som gjelder på den enkelte arena, og tydeliggjør hvordan de sosiale kravene endrer seg fra den ene sirkelen til den andre, fra den innerste og mest private til den ytterste, mest offentlige sirkelen. Til hver sirkel er det laget støttesystemer i form av kommunikasjonsverktøy, avtaler, "sosiale historier", egeninstruksjoner og oppskrifter på hvordan en kan takle spesielle utfordringer.

Metodebeskrivelse

Introduksjon
Brukerveiledning

Bruksanvisning apper

Veiledning Apple iOS – bruker-modus
Veiledning Apple iOS – admin-modus

Eksempler

Trykk på fargen der du ønsker eksempler.