Til hovedinnhold

Mine sirkler – Veiledning Apple iOS admin-modus

Appen har to ulike modus, og du er nå inne i beskrivelsen av admin-innstillingene. Admin brukes for å redigere, endre eller legge til nytt innhold i appen. Som regel er det den som hjelper brukeren som tilrettelegger innholdet, og det er den personen som trenger admin-innstillingene, ikke brukeren selv.

Når appen er installert vil den starte opp i brukermodus, og hvis du er bruker må du heller lese veiledningen for brukermodus her.

Slik gjør du endringer i tekst og menyer i admin-modus

Avslutt Mine sirkler og velg Innstillinger/Settings og deretter «Mine sirkler»:Trykk bruker nivå og velg «admin». Lukk innstillingene og start Mine sirkler.

Nå har det kommet en ny knapp øverst til høyre der det står «Rediger». Nå vil en kunne redigere tekst og menyer.
Øverst til venstre vises et pluss-tegnet (+). Trykk den for å legge til nye menypunkter.
klikke på et eksisterende menypunkt for å slette, endre eller flytte på det.

Da vil du få opp dette skjermbildet:For å endre menyteksten så gjøres dette i feltet «Definisjon». Skal den ha en annen plassering i menylisten endres dette i feltet «Definisjon plass».

NB: Du kan ikke flytte på fargene i menyen. Det er bare teksten til menypunktene og plasseringen av disse som kan endres.

Øverst er det knapper for å lagre, fjerne eller avbryte endringen. Husk at hvis du fjerner menyen, vil du miste alt innholdet under dette menypunktet.

Når du skal redigere en tekstside ser skjermbildet slik ut:

Du kan bruke tastaturet til å redigere teksten, eller du kan lime inn tekst fra utklippstavlen. Det siste kan være praktisk dersom du har mye tekst og heller vil skrive på en PC/Mac med vanlig tastatur. Du kan da sende teksten til iPhone med epost eller bruke for eksempel Evernote og kopiere teksten derfra.

Her er en side side med ekstra forklaring på hvordan du klipper og limer fra mail eller notat-verktøy og over i appen. men hvis du kan dette fra før i iPhone, trenger du ikke å lese dette.

Når en redigerer den siste menysiden, vises dette skjermbildet:Midt på skjermen er det to ekstra valg:

  1. Til ny meny – Ved å klikke her, vil menypunktet du redigerer lede til en ny undermeny
  2. Til nytt tekstfelt – Ved å klikke her, vil menypunktet lede til en tekstside

Når du er ferdig med å redigere appen må du velge bruker-modus under innstillinger.

Lagring av egne data
Det kan komme tilbud om oppdatering av appen, og da kan man oppdatere på normal måte og beholde de tilpasningene man har gjort med menyer og tekster.
Hvis man vil kvitte seg med de tilpasningene man har gjort, må man først slette appen, og deretter installere den på nytt.