Mine tegn i barnehagen | www.statped.no

Mine tegn i barnehagen

For barn med forsinket språkutvikling er tegn som støtte et svært viktig redskap til å forstå og uttrykke seg. Når barnehagen bruker håndtegn i kommunikasjonen med barnet, øker språkforståelsen og barnet får et bedre ordforråd.

Fakta og tilgjengelighet

Forside bok, barn som sitter på en matte og holder hendene over hodet

Kategori: Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming, Barnehage, Bøker/hefter, Erfaringsfilmer, Tidlig innsats, Tegn-til-tale, Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), Lærevansker og utviklingshemming, Statpeds ressurser

Språk: Bokmål

Pris: Gratis nedlastbar pdf-versjon av bok (med link til video)

Format: PDF

Utgiver: Statped, 2019

"Mine tegn i barnehagen" er en videreføring av "Mine tegn: Babyboka", og skal være en hjelp til barnehagepersonell, foreldre, søsken, familie og venner som ønsker å komme i gang med å bruke tegn som støtte i forhold til barn i førskolealder.

Boka gir en enkel innføring i tegnene og hvordan en kan jobbe videre. Tegnene i materiellet er tegn som ofte brukes i barnehagen, men som også brukes ofte i fritiden. Filmen (link i boka) er delt inn i to deler. Den første delen er delt inn i ulike faglige emner. Vi møter Sander (3 år) og Ingrid (3 år) sammen med personalet i barnehagene. Vi ser hvordan personalet bruker tegn og får innblikk i deres og foreldrenes erfaringer og refleksjoner. I den andre delen av filmen vises alle tegnene fra boka. Ved å klikke fra tema til tema, kan en se hvordan tegnene blir utført samtidig som en kan ha boka foran seg.

Materiellet vil også kunne være et nyttig redskap for alle foreldre som rett og slett har lyst til å berike barnets kommunikasjon og språk ved å bruke tegn.

Denne læringsressursen er en del av Mine tegn-serien som i alt består av:
«Mine tegn: Babyboka» handler om hvordan du kan jobbe med tegn i de første leveårene.
«Mine tegn i barnehagen» handler om hvordan du kan jobbe med tegn i førskolealder. 
«Mine tegn: Skolestart» er en videreføring med temaer knyttet til overgangen fra barnehage til skole. 

Denne læringsressursen er en del av Mine tegn-serien som i alt består av:
«Mine tegn: Babyboka» handler om hvordan du kan jobbe med tegn i de første leveårene.

«Mine tegn i barnehagen» handler om hvordan du kan jobbe med tegn i førskolealder. 

«Mine tegn: Skolestart» er en videreføring med temaer knyttet til overgangen fra barnehage til skole. 

  • Kommunikasjon når barnet ikke har tale

    Når tegn brukes som støtte, populært kalt ”tegn til tale”, benytter en seg av en kommunikasjonsform som bygger på kroppsspråk, mimikk, naturlige tegn og tegn ”lånt” fra Norsk tegnspråk. Tegn som støtte er ikke det samme som tegnspråk. Tegnene brukes alltid sammen med tale, og målet vil alltid være at barnet skal utvikle tale. En gir barnet muligheter for å ta i bruk flere sanser når det skal tilegne seg språk. Dersom talen ikke kommer som forventet, har vi sikret barnet en alternativ kommunikasjonsform.

    Bruk av tegn er en støtte for barnets språkforståelse og et redskap for at barnet selv skal kunne uttrykke seg. Mange tegn er illustrative og logiske og tydeliggjør budskapet bedre enn det som sies med tale.

    Positiv effekt for alle barn

    Forskning viser at barn tar i bruk tegn før tale. De får også bedre språkforståelse og et større ordforråd enn de som ikke blir eksponert for tegn.  Barn i førskolealder er åpne og interesserte i å lære seg tegn og bruke denne kommunikasjonsformen på en naturlig måte sammen med andre. Dette bidrar til å skape et inkluderende miljø for alle barn i barnehagen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!