Til hovedinnhold

Mine tegn i barnehagen

For barn med forsinket språkutvikling er tegn som støtte et svært viktig redskap til å forstå og uttrykke seg. Når barnehagen bruker håndtegn i kommunikasjonen med barnet, øker språkforståelsen og barnet får et bedre ordforråd.

Forside bok, barn som sitter på en matte og holder hendene over hodet
  1. Kategori: Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming, Barnehage, Bøker/hefter, Tidlig innsats, Tegn-til-tale, Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), Lærevansker og utviklingshemming, Statpeds ressurser
  2. Språk: Bokmål
  3. Pris: Gratis nedlastbar pdf-versjon av bok (med link til video)
  4. Format: PDF
  5. Utgiver: Statped, 2019

"Mine tegn i barnehagen" er en videreføring av "Mine tegn: Babyboka", og skal være en hjelp til barnehagepersonell, foreldre, søsken, familie og venner som ønsker å komme i gang med å bruke tegn som støtte i forhold til barn i førskolealder.

Boka gir en enkel innføring i tegnene og hvordan en kan jobbe videre. Tegnene i materiellet er tegn som ofte brukes i barnehagen, men som også brukes ofte i fritiden. Filmen (link i boka) er delt inn i to deler. Den første delen er delt inn i ulike faglige emner. Vi møter Sander (3 år) og Ingrid (3 år) sammen med personalet i barnehagene. Vi ser hvordan personalet bruker tegn og får innblikk i deres og foreldrenes erfaringer og refleksjoner. I den andre delen av filmen vises alle tegnene fra boka. Ved å klikke fra tema til tema, kan en se hvordan tegnene blir utført samtidig som en kan ha boka foran seg.

Materiellet vil også kunne være et nyttig redskap for alle foreldre som rett og slett har lyst til å berike barnets kommunikasjon og språk ved å bruke tegn.

Denne læringsressursen er en del av Mine tegn-serien som i alt består av:«Mine tegn: Babyboka» handler om hvordan du kan jobbe med tegn i de første leveårene.«Mine tegn i barnehagen» handler om hvordan du kan jobbe med tegn i førskolealder. «Mine tegn: Skolestart» er en videreføring med temaer knyttet til overgangen fra barnehage til skole.

Denne læringsressursen er en del av Mine tegn-serien som i alt består av:
«Mine tegn: Babyboka» handler om hvordan du kan jobbe med tegn i de første leveårene.

«Mine tegn i barnehagen» handler om hvordan du kan jobbe med tegn i førskolealder.

«Mine tegn: Skolestart» er en videreføring med temaer knyttet til overgangen fra barnehage til skole.