Til hovedinnhold

Eskil prater med hendene

Se sju filmer om bruk av tegn som støtte (tegn-til-tale) ved skolestart.

Filmene viser tegn som støtte og redskap for Eskil og klassen hans når de skal uttrykke seg og forstå, og tegn-til-tale som kommunikasjonsform både hjemme, på skolen og i fritida. Filmene er en del av læringsressursen"Mine tegn: Skolestart".

Introduksjon

Overgang barnehage - skole

For å sikre kontinuitet og forutsigbarhet begynte planleggingen halvannet år før Eskils skolestart.

Nettverk

Alle som er i kontakt med Eskil, bruker tegn. De er systematisk med på nettverksmøter.

Inkludering

Tegn er et redskap for å delta. For å forstå i lek, og for å uttrykke seg og bidra i klassen.

Redskap i språkutviklingen

Tegn er både et redskap til kommunikasjon og et verktøy for å utvikle språk og verbale ord.

Betydningen av kompetanse

Kompetanseoppbygging over tid med støtte er avgjørende i Fyresdal.

Fritid og venner

Kommunikasjon utvikler sosial kompetanse. Familie og venner bruke tegn i alle sosiale sammenhenger.