Til hovedinnhold

Minoritetsspråk og flerspråklighet

Utredning og vurdering av barn, elever og voksne med flerspråklig bakgrunn for rådgivere i PP-tjenesten og andre som er involvert i å utrede, kartlegge og vurdere.

Forsiden til boka fugler og snakkeboble
  1. Kategori: Hørsel, Syn, Ervervet hjerneskade, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Flerspråklighet, Bøker/hefter
  2. Utgiver: Cappelen Damm, 2016
  3. Forfatter: Espen Egeberg

En stigende andel av den norske befolkningen har et annet førstespråk enn norsk, noe som gir stor variasjon i erfaringer og kunnskaper hos flerspråklige i barnehage og skole. Dette er på mange måter positivt, men kan også gi utfordringer for barnehager, skoler og dem som av ulike grunner skal gjøre psykologiske eller pedagogiske vurderinger og utredninger. Denne boka presenterer internasjonal forskning og flere års erfaringer i utredning med barn og elever, både med en- og flerspråklig bakgrunn.

Boka bygger videre på Minoritetsspråklige med særskilte behov fra 2007, men med betydelige forbedringer etter erfaringer fra utviklingsarbeid og samarbeid med ulike faginstanser, skoler og barnehager.

Utredningsmodellen er forbedret og beskrevet mer utdypende. Flere kapitler er omskrevet og oppdatert i tråd med nyere internasjonal forskning på feltet. Pedagogisk baserte vurderingsmetoder for skole og barnehage er mer vektlagt og beskrevet. Utredningsmetodikk og vurdering er aktuell både ved en- og flerspråklighet.

Minoritetsspråk og flerspråklighet retter seg spesielt mot rådgivere i PP-tjenesten og andre i første- og andrelinjetjenesten som er involvert i utredning, kartlegging og vurdering av barn, elever og voksne med flerspråklig bakgrunn. Deler av boka er også viktig for pedagoger og andre som arbeider med spesialpedagogiske problemstillinger i sammenheng med opplæring, samt studenter i psykologi, pedagogikk og spesialpedagogikk.

Forfatter Espen Egeberg er spesialpedagogisk rådgiver (cand.paed.spec.) og seniorrådgiver ved Statped. Han har skrevet en rekke bøker og fagartikler om spesialpedagogiske utfordringer ved flerspråklighet og er en etterspurt foredragsholder.

Utgivelsesår 2016, Cappelen Damm, ISBN/EAN: 9788202496142.