Minoritetsspråklige elever og ordlæring | www.statped.no

Minoritetsspråklige elever og ordlæring

I denne artikkelen har forfatteren sett at ordforråd har stor betydning for barns tilegnelse av språk og kunnskaper.

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Sammensatte lærevansker, Flerspråklighet, Bøker/hefter, Bokmål, Ord- og begrepsopplæring, Statpeds ressurser

Språk: Norsk

Format: PDF

Forfatter: Finnborg Scheving, Statped

Utgiver: først publisert i Psykologi i kommunen nr. 1, 2012

Mange minoritetsspråklige barn har et lavt ordforråd når de begynner på skolen, men det kan være en utfordring a styrke ordforråd både for disse og øvrige elever i klasse/skolen. De siste årene har det vært økende interesse for hvordan skoler og barnehager kan tilrettelegge for læring av ordkunnskap. Særlig har det vært interesse for å finne metoder som kan fungere som en integrert del av opplæringen. Her beskrives et ordlæringsprosjekt som ble gjennomført i en ordinær andreklasse våren 2011.

 

 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!