Til hovedinnhold

MIO - praktisk matematikk i barnehagen

MIO-praktisk matematikk i barnehagen er en stor boks full av rikt og variert materiell som stimulerer barnas nysgjerrighet og utforskertrang. Materiellet er åpent og fleksibelt og kan enkelt tilpasses den enkelte barnegruppe.

En eske som inneholder materiell
  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Matematikkvansker, Matematikk, Barnehage, Konkret materiell, Konkretiseringsmateriell
  2. Pris: 999 kr
  3. Format: Konret materiell

MIO - praktisk matematikk i barnehagen tar utgangspunkt i observasjonsmateriellet MIO - matematikken, individet og omgivelsene, og har samme struktur som denne. Som i observasjonsmateriellet, deles matematikken inn i tre hovedområder, med to delområder under hvert. Hovedområdene er:
Problemløsning, Geometri og Telling og antall.

(Tekst hentet fra Gan Aschehoug.no)