Til hovedinnhold

Muligheter – utviklende og glade dager når eleven har multifunksjonshemming

Materiale til å lage gode og utviklende skoledager og et likeverdig skoletilbud i en inkluderende skole for elever med multifunksjonshemming. Artikkelsamling med bidragsytere fra Statped.

  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Artikler, Lærevansker og utviklingshemming
  2. Språk: Bokmål
  3. Pris: 200 kroner + porto
  4. Format: Artikkelsamling
  5. Forfatter: Turid Horgen mfl.

Une, Andreas, Kaja og Jacob, Bjørg og de andre i boka er små barn, ungdommer og voksne damer. De er glade og lei seg, jubler eller gråter. De lærer hele tiden om seg selv og om å være seg selv – akkurat som oss andre.

Felles for Une, Andreas og de andre er de sliter med store funksjonsnedsettelser, det vi kaller svært alvorlig og dyp utviklingshemming eller multifunksjonshemning.

Engasjert personale

Alle menneskene i denne boka har rett til individuelt tilrettelagt opplæring. Artiklene forteller om erfaringer i å sette dette ut i livet. Gjennom materialet de bygger på og prosjektene de forteller om, avdekkes et bilde av engasjert pedagogisk personale og støtteapparat i ulikt organiserte skoletilbud.

Vi håper at leseren sitter igjen med en større forståelse for barnehagens og skolens oppgave overfor denne viktige gruppen etter å ha lest boka.