Til hovedinnhold

Multifunksjonshemming – livsutfoldelse og læring

Teoretisk og filosofisk grunnlag for arbeid med personer som har dyp og alvorlig utviklingshemming, samt konkrete erfaringer og praksis.fra skole og hverdagsliv.

bokomslag
  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming, Bøker/hefter, Lærevansker og utviklingshemming
  2. Pris: 439 kroner
  3. Format: Bok
  4. Utgiver: Universitetsforlaget, 2010
  5. Forfatter: Redigert av Turid Horgen, Knut Slåtta og Anita Gjermestad. Øvrige forfattere er Eirik Dahl, Maja Galaasen, Herlaug Hjelmbrekke, Karl Jacobsen, John-Ingvard Kristiansen, Mette Løvås, Steinar Nevland, Sissel Sollied, og Espen Ursin

Bokas hovedpersoner har ingen felles diagnose. De fleste har dyp utviklingshemming, noen har en progredierende lidelse, andre en ervervet skade. Det som forener er omfattende funksjonsnedsettelser. De fleste har store bevegelsesvansker og problemer med å få orden på syns-, hørsels- og andre sanseinntrykk. Samtidig følger det ofte med somatiske og helsemessige utfordringer av mange slag. Det betyr behov for tilpasset hjelp i nær sagt alle livets situasjoner og ned til minste detalj. Et annet felles trekk er at de i liten grad evner å kommunisere ved hjelp av symboler, og derfor skapes den enkeltes muligheter til å forstå og bli forstått gjennom dialog og samhandling i konkrete hverdagssituasjoner.

Livet blir bokstavelig talt avhengig av det miljøet de lever i. Hva bokas hovedpersoner lærer om seg selv og omgivelsene henger sammen med hva slags holdninger, kunnskap og handlingskompetanse nærpersonene har og hvilke ideologiske strømninger, økonomiske ressurser og barnehage- skole- eller tjenestemodeller som gjøres gjeldende.

Forfatterne gir både et teoretisk og filosofisk grunnlag for arbeidet og bidrar med konkrete erfaringer og praksisnær kunnskap.