Til hovedinnhold

Non-verbale lærevansker

Første norske bok om ikke-språklige lærevansker. Første del handler om forståelse og utredning, og andre del har fokus på tilrettelegging, tiltak og behandling. Boken er redigert av Anne-Grethe Urnes og Gro Eckhoff.

Bokens forside – tittel og forfattere på gul bunn
  1. Kategori: Nonverbale lærevansker, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Bøker/hefter, Bokmål
  2. Språk: Bokmål
  3. Utgiver: Universitetsforlaget, 2009
  4. Forfatter: Anne-Grethe Urnes og Gro Eckhoff

Boken er skrevet med tanke på medarbeidere i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), psykisk helsevern for barn og ungdom (BUP) og habiliteringstjenester som utreder og behandler barn og ungdom.

Den vil også være interessant for pedagoger og foreldre som ønsker å vite mer om nonverbale lærevansker og om hjelpetiltak på skolen og i hjemmet.