Nonverbale lærevansker (NLD) : kjennetegn, utredning og pedagogiske hjelpetiltak | www.statped.no

Nonverbale lærevansker (NLD) : kjennetegn, utredning og pedagogiske hjelpetiltak

Dette heftet gir en innføring i kjennetegn, utredning og pedagogiske hjelpetiltak for nonverbale lærevansker (nonverbal learning disabilities = NLD).

Fakta og tilgjengelighet

Omslaget til "Nonverbale lærevansker"

Kategori: Sammensatte lærevansker, Nonverbale lærevansker, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Bøker/hefter, Bokmål, Statpeds ressurser

Språk: Bokmål

Format: PDF

Utgiver: Statped, 2004

Heftet er først og fremst tenkt å være en “opplysnings- og veiledningsmanual” for PPT-kontorer og pedagogisk personell som arbeider med elever med NLD og liknende vansker, men kan også benyttes av barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og habiliteringstjenester/team som har interesse for å vite mer om denne gruppen lærevansker.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!