Til hovedinnhold

Nonverbale lærevansker (NLD) : kjennetegn, utredning og pedagogiske hjelpetiltak

Dette heftet gir en innføring i kjennetegn, utredning og pedagogiske hjelpetiltak for nonverbale lærevansker (nonverbal learning disabilities = NLD).

Omslaget til "Nonverbale lærevansker"
  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Nonverbale lærevansker, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Bøker/hefter, Bokmål, Statpeds ressurser
  2. Språk: Bokmål
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Statped, 2004

Heftet er først og fremst tenkt å være en “opplysnings- og veiledningsmanual” for PPT-kontorer og pedagogisk personell som arbeider med elever med NLD og liknende vansker, men kan også benyttes av barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og habiliteringstjenester/team som har interesse for å vite mer om denne gruppen lærevansker.