Numicon i barnehagen | www.statped.no

Numicon i barnehagen

Å introdusere Numicon i barnehagen m/ veiledning og materiell er et matematikksett satt sammen til bruk i barnehagen.

Fakta og tilgjengelighet

Numicon materiell

Kategori: Sammensatte lærevansker, Matematikkvansker, Matematikk, Barnehage, Konkret materiell, Konkretiseringsmateriell

Pris: 2099 kr

Format: Konkret materiell

Settet inneholder en rekke forslag til aktiviteter som kan støtte opp under barns matematiske utvikling i barnehagealder.

Aktivitetene er organisert under ulike temaer. I tillegg gir veiledningen eksempler på spørsmål som kan danne utgangspunkt for eksperimentering og matematiske samtaler med barn. Gjennom handlinger og samtaler skaper barn og voksne mening sammen, og utvikler forståelse på nye områder. Dette er det som menes med Numicontilnærmingen.

Settet inneholder et veiledningshefte og konkret materiell.

(Tekst hentet fra songvaar.no)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!