Ordforråd hos flerspråklige barn – Pedagogiske og spesialpedagogiske utfordringer | www.statped.no

Ordforråd hos flerspråklige barn – Pedagogiske og spesialpedagogiske utfordringer

Hvilke utfordringer møter barn som skal lære norsk som andrespråk? Har flerspråklige barn samme ordforråd på begge språk? 

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Språk/tale, Flerspråklighet, Bøker/hefter, Bokmål

Forfatter: May- Britt Monsrud, Anne Cathrine Thurmann- Moe og Kirsten Meyer Bjerkan

Utgiver: Gyldendal, 2013

Ordforrådet er sentralt for utvikling av språk og for lese- og skriveutvikling. Ikke minst gjelder dette for barn som vokser opp med flere språk parallelt. Boken er nyttig for studenter, lærere, spesialpedagoger og andre som jobber eller skal jobbe med flerspråklige barn.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!