Til hovedinnhold

Ordforråd hos flerspråklige barn – Pedagogiske og spesialpedagogiske utfordringer

Hvilke utfordringer møter barn som skal lære norsk som andrespråk? Har flerspråklige barn samme ordforråd på begge språk?

  1. Kategori: Språk/tale, Flerspråklighet, Bøker/hefter, Bokmål
  2. Utgiver: Gyldendal, 2013
  3. Forfatter: May- Britt Monsrud, Anne Cathrine Thurmann- Moe og Kirsten Meyer Bjerkan

Ordforrådet er sentralt for utvikling av språk og for lese- og skriveutvikling. Ikke minst gjelder dette for barn som vokser opp med flere språk parallelt. Boken er nyttig for studenter, lærere, spesialpedagoger og andre som jobber eller skal jobbe med flerspråklige barn.