Til hovedinnhold

Overgang og skolestart for barn med spesialpedagogiske behov

Artikkel om utfordringer og muligheter i planlegging og samarbeid om overgang for barn med spesialpedagogiske behov.

Artikkel ikon
  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Artikler, Bokmål, Statpeds ressurser
  2. Språk: Bokmål
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Spesialpedagogikk nr. 4, 2015.
  5. Forfatter: Finnborg Scheving og Espen Egeberg

Samarbeid og kunnskapsoverføring mellom barnehage og skole er nødvendig for et godt læringsutbytte og en trygg hverdag både for barn og foreldre. Ofte er det også behov for omfattende fysisk tilrettelegging, noe som bør planlegges i god tid før skolestart.

Samarbeid og kunnskapsoverføring mellom barnehage og skole er nødvendig for et godt læringsutbytte og en trygg hverdag både for barn og foreldre. Ofte er det også behov for omfattende fysisk tilrettelegging, noe som bør planlegges i god tid før skolestart. Artikkelen er publisert i Spesialpedagogikk nr 4, (2015) Finborg og Espen