Til hovedinnhold

Øyestyring på data for barn i førskolen

Bruk av ny teknologi kan være forskjellen på å kunne kommunisere eller ikke for noen barn. Det er avgjørende å komme tidlig i gang. Se video om hvordan Linnea (5) fra Stjørdal bruker øyestyring på dataen.

  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Filmer (video), Erfaringsfilmer, Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), Teknologierfaringer, Pedagogisk bruk av teknologi, Lærevansker og utviklingshemming, Statpeds ressurser

Linnea er 5 år og går i Tussilago barnehage i Stjørdal. For henne kan bruk av øyestyring ved hjelp av data være nøkkelen til språk og kommunikasjon. For et halvt år siden startet forsøkene med Tobii-maskin og øyestyring, og det tok ikke lang tid før Linea skjønte hvordan hun kunne bruke utstyret. Linnea er døv, men har fått operert inn cochleaimplantat (CI). Dette skaper noen ekstra utfordringer ved at lyd og tale på maskinen må være tydelig.

Foreløpig har Linnea lært å bruke utstyret teknisk. Nå er utfordringen å ta det i bruk til kommunikasjon. Teknologien skal ikke bare være et redskap til språk. Det er også en viktig brobygger til samhandling og inkludering i forhold til de andre barna i barnehagen.

Selv om Linna bare er 5 år og er kommet tidlig i gang, kan bruk av øyestyring og talemaskin gjerne begynne enda tidligere. Når Linea skal begynne på skolen, er det viktig at grunnlaget er lagt for videre språkutvikling og læring, og at de som er rundt henne, er fortrolig med teknologen og ser mulighetene det gir.

For noen barn kan teknologi bety at de endelig kan kommunisere.