Til hovedinnhold

MOLAS

Her finner du informasjon om MOLAS-arbeidet.

Siste nytt i 2013

MOLAS-arbeidet fram til 2012 var så vellykket at bedriften A2G i Bergen har videreført tanken bak prosjektet ved å ta inn seks nye personer med Asperger syndrom på opplæring. Dette arbeidet kalles nå "MOLAS-programmet, kontakt A2G her for mer informasjon, og les om presseoppslag om tiltaket i Bergensavisen fra oktober 2013 her.

Autismespekteret og arbeidslivet - bakgrunn

for MOLAS er at personer med Asperger syndrom har problemer med å få arbeid eller beholde arbeid over tid. Det har vært gjort noen forsøk på å etablere bedrifter for denne gruppen. Det mest kjente er ”Specialisterne” i Danmark. Disse bedriftene tar imidlertid ikkemye hensyn til eksisterende støtteordninger som finnes i det enkelte land.

MOLAS var det første som kombinerte etablerte støtteordninger både pedagogisk og finansielt i Norge. Ny og veldokumentert kunnskap om Asperger syndrom ble kombinert med verdensledende ekspertise innen IT.

Prosjektet ønsket å se om en alvorlig yrkeshemming kan bli en ettertraktet kompetanse for næringslivet. Eksisterende bedrifter i det private næringslivet er derfor knyttet til prosjektet, og står sentralt.

Statlig og privat samarbeid

MOLAS var et samarbeidsprosjekt mellom de statlige institusjonene NAV arbeidsrådgivning Hordaland, Statped og private bedrifter. Seks personer med Asperger syndrom med spesialinteresse innen IT ble plukket ut som deltakere.

Prosjektet var delt i 3 faser. I første fase ble den enkeltes behov for tilpasning kartlagt. Metodene var nye og ble spesielt utviklet for denne gruppen. Målet var å sette fokus på individuelle behov sett i lys av åtte ulike områder; faktorer, evner og aktiviteter som er nødvendige i arbeidslivet.

Fase 2 var et ”opplærings og treningsår”. Prosjketet tok i bruk rammer og tilskudd fra NAV-systemet. Plassene i opplæringstiltaket ble finansiert som arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) i kombinasjon med ulike attføringsstønader. Opplæringen var knyttet til arbeidsmarkedsbedriften Åstvedt AS.

Mål om å bli sertifisert som IT-tester

Alle deltakerne får IT-opplæring innen programvaretesting og kvalitetssikring. Undervisningen ble gitt av Hans Schaefer, en internasjonal kapasitet på fagområdet. Opplæringen fører til sertifiseringen, ISTQB (international software testing qualifications board). Det var også mulig å inkludere andre sertifikat.

I del to hadde deltakerne fokus på temaområdet arbeidslivskompetanse. Undervisningen i denne delen omfattet temaer knyttet til den ikke-fagrelaterte delen av arbeidslivet.

App til hjelp: "Mine Sirkler"

Systemet ” Mine sirkler” ble laget som en applikasjon i iPhone og kommer for Android i 2013. ”Mine sirkler” er tenkt å være et hjelpemiddel for å mestre utfordringer knyttet til arbeidslivet. Smart-telefonene brukes dessuten som som planleggingsverktøy. Prosjektledelsen, Bjørn Bergersen og Siri Møll ved NAV arbeidsrådgiving Hordaland og Ellen Kleven fra Statped var være med i utviklingen av metodikk og innhold i arbeidslivskompetansedelen av opplæringen. De var også veiledere i alle ledd i prosjektet.

Opplæring fører til arbeid

Når deltakerne har gjennomført opplærings- og treningsåret ble de tilbudt arbeid i ordinær virksomhet. Scandinavian Electric gjennom Richard Nilsen var spesielt sentral i denne fasen. Deltakerne får framover den oppfølging som er nødvendig for den enkelte, så lenge der er et behov. Oppfølgingen vil dels bli gitt av en tilrettelegger fra arbeid med bistand som knyttes til prosjektet og dels fra gruppesamlinger på Åstvedt AS.

Resultat og perspektiv samlet i rapport

Det ble utarbeidet et pedagogisk materiell knyttet til området arbeidslivskompetanse. Erfaring, dokumentasjon og resultat fra prosjektet vil presenteres på konferanser og som artikler.

Rapport fra MOLAS i 2012 med gode tips lastes ned her (pdf).

Spørsmål?

Kontakt Statped, eller Siri K. Møll, rådgiver/prosjektleder for tlf: 53 04 00 39 / siri.k.moll@nav.no