Til hovedinnhold

PPTs systemrettede arbeid i barnehagen

Forside på boken
  1. Kategori: Barnehage, Bøker/hefter, Bokmål
  2. Språk: Bokmål
  3. Utgiver: Universitetsforlaget
  4. Forfatter: Monica Bjerklund, Berit Groven og Ingvild Åmot (red.) Øvrige bidragsytere:Kirsti Alteskjær, David Lansing Cameron, Rolf Fasting, Per Tore Granrusten, Herlaug Hjelmbrekke, Henriette Holmen, Velibor Bobo Kovac, Else Johansen Lyngseth, Kari Hoås Moen, Torill Moen, Anne Margrethe Rostad og Anne Dorthe Tveit

«PPTs systemrettede arbeid i barnehagen» handler om barnet som en del av en sosial kontekst. En av oppgavene til Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er å bistå barnehagen med kompetanse- og organisasjonsutvikling. Bistanden skal bidra til å tilrettelegge barnehagens tilbud til barn med behov for særlig tilrettelegging eller spesialpedagogiske tiltak. Slike tiltak går under betegnelsen systemrettet arbeid.

Boka viser at det ikke er en todeling mellom system- og individrettet arbeid. Forfatterne tar for seg PPTs systemrettede arbeid både i et historisk og et teoretisk perspektiv. De ser også nærmere på barns medvirkning, og de belyser systemrettet arbeid i møte med både mangfold og ledelse samt kompetanse- og organisasjonsutvikling. Antologien er forskningsbasert og praksisrelevant.

Boka er skrevet for studenter innenfor spesialpedagogikk og velferdsfag, samt forskere og tilsatte i PPT og barnehager.