Puppet Pals | www.statped.no

Puppet Pals

Lag animerte historier med Puppet Pals HD eller Puppet Pals 2.

Fakta og tilgjengelighet

Dukketeater-gardiner med to skyer i papp

Kategori: Ervervet hjerneskade, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Apper/programvare, iOS

Systemkrav: iOS

Utvikler: Polishedplay

Med Puppet Pals kan du fortelle historier gjennom animerte karakterer i ditt eget teater. Du kan blant annet filmatisere historiske hendelser og sosiale historier. Appen er et spesielt godt verktøy for de som trenger alternativer til skriftlig arbeid eller muntlig presentasjon. Det er en fin måte å levendegjøre fagstoff på, samtidig som elevene får uttrykke seg kreativt og vise hva de har lært.

 • Visualisering, konkretisering og praktisk tilnærming til fagstoff gir elever rom for å bearbeide innholdet gjennom å bruke flere sanser i læringsprosessen. Noen elever har vansker med å forstå innholdet i tale eller tekst, andre med å lese eller konsentrere seg. De vil dra nytte av andre måter å ta inn kunnskap på enn kun muntlig og skriftlig presentasjon. 

  Apper som Puppet Pals vil som et presentasjonsverktøy stimulere til bruk av flere sanser og appellere til ulike læringsstiler. Det gjelder både når læreren bruker appen til å presentere nytt fagstoff og når elevene får bearbeide fagstoffet gjennom animasjon.

  Elever som har behov for å øve seg på tale, kan bruke Puppet Pals som et taletreningsverktøy. Forskjellige karakterer gir muligheter til å øve på artikulasjon, stemmeleie, tempo, tonefall og volum. Elever som strever med muntlig framlegg kan med denne appen lage presentasjonen sin i forkant. Da får eleven presentere og vise sin kunnskap uten at vansken er til hinder under framlegget.

  Produksjon av fortelling ved bruk av animasjon kan være en kompleks prosess med krav til struktur. Elever med konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker vil derfor ha behov for at læreren gir enkle, korte beskjeder.  Læreren bør også sørge gi eleven rammeverk for å bygge en historie. Dette bidrar til tydelig struktur for eleven og vil hjelpe dem til å mestre slike komplekse oppgaver. Samtidig kan bruk av Puppet Pals også være en fin måte å trene på et strukturert handlingsforløp. 

 • Idemyldring: 

  • Begynn hele prosessen med idemyldring og lag tankekart, for eksempel i appen Inspiration Maps. Denne appen har en funksjon som gjør det mulig å få tankekartet til å vises  som en liste (outline). Derfor kan du enkelt fortsette å skrive manus i denne listen om du ønsker det.

  Skisse: 

  • Lag en skisse (storyboard) på forhånd. 
  • Bestem hvor mange og hvilke scener og karakterer som skal være med. 
  • Skriv manus på forhånd til hver scene. 
  • Velger du å bruke egne bilder som bakgrunn kan det være greit å avklare det på forhånd. 
  • Du kan også ta bilder av hva som helst og bruke dem i fortellingen for å passe til læringsmål eller elevens interesser.

  Mer redigering: 

  • For å redigere historien med flere effekter og muligheter, kan den hentes opp i for eksempel appen iMovie
  • Sett sammen flere filmklipp og stillbilder, legge på musikk og fortellerstemme.

  Taletrening og betydning av tonefall: 

  • Øv på korrekt og tydelig uttale og volum. 
  • Lag forskjellige typer stemmer. Flere uttrykksformer kan da jobbes med som er knyttet til karakterene i fortellingen som bevegelse, stemmeskuespill og lydeffekter.
  • Med bakgrunnsinformasjon om for eksempel historiske personers personlighetstrekk, kan barna også lære mer fagspesifikk informasjon. 

  Sosiale historier: 

  • Visualiser et hendelsesforløp som for eksempel skjer mellom elever i skolegården. 
  • Lag film som demonstrerer hva en kan gjøre for å løse situasjoner. Det kan handle om turtaking, konflikter, empati, metaforer.

  Andre ideer til innhold: 

  • Lag Grubletegninger i naturfag eller andre fag, historiske hendelser, vitser og gåter.

  Eksempel på en sosial historie laget i Puppet Pals:

 • Puppet Pals finnes i to versjoner – Puppet Pals HD og Puppet Pals 2. I begge versjoner kan man velge mellom ferdige figurer og bakgrunner eller ta bilder og bruke til fjes på figurer og som bakgrunn i filmen. I Puppet Pals HD presenteres figurer og scener temavis og det er noen begrensninger i valg av antall figurer og bakgrunner, som kan være bra for de mindre barna. Puppet Pals 2 egner seg for litt større barn, da man kan velge så mange figurer og bakgrunner man ønsker. Her kan man også legge inn munnbevegelser ved å trykke på figuren mens man snakker. 

  Det finnes flere tileggspakker til appene som gir tilgang til ulike figurer og bakgrunner. Ønsker man tilgang til alt innhold kan man velge Puppet Pals HD: Director's Pass eller Puppet Pals 2: School Edition. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!