Til hovedinnhold

QR-koder

Tips og ideer til hvordan du kan bruke QR-koder for å tilrettelegge for læring i barnehagen, grunnskolen og videregående.

QR-kode
  1. Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Ervervet hjerneskade, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Matematikkvansker, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Apper/programvare, iOS, Android, Lærevansker og utviklingshemming

QR står for Quick Respons, altså rask tilbakemelding. Hensikten er at den skal være lett å avlese. Kodene lages i en QR-kodegenerator på internett og kan deretter leses av en QR skanner på smarttelefonen eller nettbrettet. Du kan enkelt bruke kamera på læringsbrett og telefon til å skanne koden. Du åpner kamera og peker linsen mot koden. Da kommer lenken fram på skjermen. Du kan også bruke QR-kode apper. De har gjerne flere funksjoner, som for eksempel å lagre koder du skanner.

tre barn rundt en ipad

I en pedagogisk sammenheng kan derfor QR-koder gi rask og enkel tilgang til informasjon og tilpassede oppgaver både ute og inne. Å skanne koder kan i seg selv være motiverende for mange og ved å bruke et digitalt verktøy kan elevene også benytte seg av tilpasninger som tilgengelighetsfunksjoner og lese- og skrivestøtte. QR-koder kan tilpasses og brukes fra barnehage til videregående.

barn på tur i snøen
Hvordan virker den?For å skanne en QR-kode med QR Code Reader, åpner du appen og peker kamera mot koden. Koden skannes uten at du trenger å ta bilde eller trykke på en knapp. Appen gjenkjenner automatisk koden kameraet peker på. Hvis koden inneholder en nettadresse eller en tekst, vil du automatisk bli tatt til det området. Inneholder koden andre formater, som for eksempel telefonnumre, e-postadresser eller kontaktinfo, vil du få noen instruksjoner på hva du skal gjøre.Innstillinger/funksjoner:-Liste over alle dine tidligere skanninger-Synkronisere dine skanninger med flere enheter-Skann bilder av QR-koder fra kamerarullen Pedagogisk brukFor elever som strever med hukommelse, konsentrasjon, å lese og/eller skrive, vil det være behov for å tilrettelegge med struktur, repetisjoner, gjentagelser i eget tempo og alternativer til å lese og skrive seg til kunnskap. Ved bruk av QR-koder får du enkelt tilgang til nettsider eller andre filer med tilrettelagt informasjon til elevene. Skanning av QR-koder gjør at elevene slipper å skrive inn navn på nettsidene. I tillegg kan innholdet bidra til å strukturere hverdagen til elevene og tilrettelegge lærestoffet gjennom å vise til tilpasset informasjon. Det kan være instruksjonsfilmer, lydfiler, bilder mm. QR Code Reader lagrer det du har skannet, derfor kan informasjonen repeteres etter behov. Tips og Ideer til bruk av appen-Lag din egen QR-kode for andre å skanne: Gå inn på /scan.me/ sin hjemmeside og opprett og administrer dine egne QR-koder gratis.-Opprett linker til: undervisningsportaler, videoer, youtube, bilder, MP3 filer, Tekst, Pdf-Rebusløp der du leter etter kodene og får presentert lærestoffet gjennom innholdet som ligger i koden.-Lage kode til instruksjonsvideoer som viser elevene hvordan de skal gjennomføre en bestemt oppgave. For eksempel utregninger i matematikk, rekkefølgen på hvordan du skriver en fortelling, hvordan du vasker hendene, hvordan pakke sekken og lignende.-QR-kode på bøker: få bokanmeldelse opplest ved å skanne koden på biblioteket.-I klasserom der alle elever har nettbrett kan QR-koder scannes fra interaktive tavler eller prosjektor. Læreren kan på denne måten legge til rette for at alle elevene på en enkel måte kan finne relevant innhold.Det finnes mange forskjellige apper som skanner QR-koder. Denne er valgt fordi den er brukervennlig og gratis. For skannere med andre funksjoner kan du blant annet teste QR Reader for iPhone