Til hovedinnhold

Om filmen Rom for mangfold

Her kan du lese meg om hva filmen Rom for mangfold inneholder.

Ulike historier med ulikt utgangspunkt

Morten (14) går på Farsund barne- og ungdomsskole. Han har ADHD og har skapt store utfordringer i skolemiljøet. Takket være systematisk jobbing kom de i et bedre spor.

Ved Saltvern skole, Bodø var det aldri tvil om at Martin (11) skulle gå i vanlig klasse, på tross av at skolen har en egen spesialavdeling. Martin har Cerebral parese og mangler verbalspråk, men kommuniserer ved hjelp av ny teknologi.

I mange kommuner blir elever med Downs syndrom ofte gitt et spesialtilbud i ungdomsskolealder. Men Sverre (16) fra Lindesnes i Vest-Agder ville gå på samme skole som alle andre han kjente.

På den lille fådelte skolen på Selsøyvik på Helgelandskysten går Pernille (15) som har Asperger syndrom. Hvordan jobber man med inkludering når nettopp det å skjønne medelever og det sosiale er utfordringen?

Kristoffer (10) ble født døv, men ble CI-operert. Han har også problemer med synet. Gjennom systematisk jobbing fungerer han i dag som en helt vanlig elev i klassen ved Skarpengland skole i Vest-Agder.

Hva kjennetegner de som lykkes?

På filmen finner du også tematiserte intervju med Thomas Nordahl og Gidske Holck. Hva er årsaken til at så mange strever med å få til inkludering i praksis? Hva kjennetegner de som lykkes med inkludering? Hva er gevinsten av å inkludere? Er klasserommet og nærmiljøskolen alltid det beste tilbudet? Kan inkludering måles? Dette er noen eksempler på spørsmål som de svarer på.

Stimulere til viktige diskusjoner

I «Rom for mangfold» pekes det på noen muligheter, gis det noen idèer, vises noen eksempler og løftes det fram noen erfaringer. Hensikten med materialet er å sette i gang prosesser og stimulere til noen viktige diskusjoner på den enkelte skole.

Inkludering handler om å høre til og å føle seg som en del av fellesskapet. Inkludering dreier seg også om å kunne bety noe for andre – å være en deltaker. Inkludering handler ikke først og fremst om at noen skal inkluderes, men mer om å skape et skolemiljø der alle kan oppleve tilhørighet, mestring og læring.

Eksempler og fagintervju

Målgruppen for «Rom for mangfold» er lærere, studenter, PPT og andre som er opptatt av at skolen skal være en inkluderende arena for alle. Intervjuene og filmklippene kan sees som de står, eller brukes som et utgangspunkt for videre samtaler omkring inkludering.

Filmen er produsert av Sørlandet kompetansesenter med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Den inneholder 5 x 8 minutter med eksempler og 25 minutter med fagintervjuer.