Dynámalaš kártengeahččaleapmi matematihkas 1.-5. ceahki ohppiide 5.-10. ceahki ohppiide - norsk omtale | www.statped.no

Dynámalaš kártengeahččaleapmi matematihkas 1.-5. ceahki ohppiide 5.-10. ceahki ohppiide - norsk omtale

Dynamisk kartleggingsprøve finnes både for elever fra 1.- 5.trinn og elever fra 5. - 10. trinn. Materiellet vil gi læreren mye relevant informasjon til gjennomføring av tilpasset opplæring. 

Fakta og tilgjengelighet

Gutt regner på tavle.

Kategori: Sammensatte lærevansker, Matematikkvansker, Matematikk, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Kartleggingsmateriell, Nordsamisk, Statpeds ressurser

Språk: Nordsamisk

Pris: Gratis

Format: PDF

Utvikler: Statped

Forfatter: Svein Aastrup har utviklet kartleggingsprøven. Tor Persen og Kirsten Wirkola har tilpasset den til nordsamisk i samarbeid med Svein Aastrup.

Loga Dynámalaš kártengeahččaleapmi matematihkas 1.-5. ceahki ohppiide ja 5.-10. ceahki ja joatkkaskuvlla ohppiide birra Davvisámegillii.

Dynamisk kartlegging vil bidra til å avdekke hvordan eleven tenker når han eller hun arbeider med matematikk. Den viser hva eleven mestrer uten støtte, og et videre opplæringspotensiale med støtte fra en kompetent voksen 

Materiellet laster du gratis ned fra nett. 

Sametinget og Statped har bevilget midler til gjennomføing av prosjektet.

 • Dette kartleggingsmateriellet er beregnet på lærere i skolen som vil kartlegge elever som sliter i matematikk, slik at de kan gi dem et godt, tilpasset undervisningsopplegg i faget. Det er viktig at den som kartlegger har god kompetanse om hvordan barn og unge lærer i matematikk, og læreren må også ha kunnskaper om hva som kjennetegner elever med lærevansker i matematikk. En del av dynamikken i denne type kartlegging, ligger i at kartleggingslederen støtter eleven, ikke aktivt ved å skissere løsninger eller forklare, men ved å gi små hint som hjelper eleven til å tenke selv, gjerne formulert som et spørsmål. Samtidig oppfordres eleven til å formidle sin måte å tenke på ved løsing av den enkelte oppgave. Gjennom denne kommunikasjonen og ved samtidig å observere eleven, danner kartleggingsleder et bilde av hva eleven kan eller ikke kan, hvordan eleven kan og hvorfor eleven velger å gjøre slik han eller hun gjør. 
   
  Innhold og struktur:  
  Dynamisk kartleggingsprøve i matematikk består av: 

  • håndbok
  • notatark til kartleggingsleder
  • oppgaveark til elevene 

  Elevens lærer bør utføre kartleggingen fordi: 
  Kartleggingsleder bør kjenne eleven godt – elevens interesser, gjerne svake og sterke sider og hva slags språklig uttrykk eleven bruker. 
  Det er viktig at det skapes en trygg testsituasjon. 
  Kartlegginga gir en viktig del av grunnlaget for den tilpassede undervisningen som nettopp læreren skal legge opp videre. 
   
  Kartleggingen er omfattende, og kan deles opp. Før en starter kartleggingen må eleven vite om bakgrunnen for å gjennomføre prøven. Hensikten med dynamisk kartlegging er å lage et best mulig tilpasset undervisningsopplegg for eleven i matematikk For å lykkes med det, må en kartlegge elevens kompetanse, vite hvordan eleven resonnerer og hva som gjør at det stopper opp for eleven. Eleven bør derfor forberedes på å forklare hvordan han/hun tenker når oppgavene skal løses. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!