Til hovedinnhold

Dynámalaš kártengeahččaleapmi matematihkas 1.-5. ceahki ohppiide 5.-10. ceahki ohppiide - norsk omtale

Dynamisk kartleggingsprøve finnes både for elever fra 1.- 5.trinn og elever fra 5. - 10. trinn. Materiellet vil gi læreren mye relevant informasjon til gjennomføring av tilpasset opplæring.

Gutt regner på tavle.
  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Matematikkvansker, Matematikk, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Kartleggingsmateriell, Nordsamisk, Statpeds ressurser
  2. Språk: Nordsamisk
  3. Pris: Gratis
  4. Format: PDF
  5. Forfatter: Svein Aastrup har utviklet kartleggingsprøven. Tor Persen og Kirsten Wirkola har tilpasset den til nordsamisk i samarbeid med Svein Aastrup.
  6. Utvikler: Statped

Loga Dynámalaš kártengeahččaleapmi matematihkas 1.-5. ceahki ohppiide ja 5.-10. ceahki ja joatkkaskuvlla ohppiide birra Davvisámegillii.

Dynamisk kartlegging vil bidra til å avdekke hvordan eleven tenker når han eller hun arbeider med matematikk. Den viser hva eleven mestrer uten støtte, og et videre opplæringspotensiale med støtte fra en kompetent voksen.

Materiellet laster du gratis ned fra nett.

Sametinget og Statped har bevilget midler til gjennomføring av prosjektet.