Til hovedinnhold

EYMSC – sjekkliste

Early Years Movement Skills Checklist (EYMSC) er en motorisk sjekkliste som er utviklet for å kunne identifisere og vurdere motoriske vansker hos barn i førskolealder. 

Hovedbilde EYMSC
  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Barnehage, Kartleggingsmateriell, Bokmål, Lulesamisk, Nordsamisk, Sørsamisk, Mobilitet, Tidlig innsats
  2. Språk: Norsk, nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk
  3. Pris: Gratis bruk av alle skjemaer for samiske institusjoner (send en e-post til post@spesialpedagog.no når du oppretter institusjon). Det kommer en lisenskostnad på 495,- pr. år for bruk av portalen.
  4. Format: Webapp
  5. Utgiver: Info Vest Forlag
  6. Utvikler: Samisk spesialpedagogisk støtteteam (SEAD) og Info Vest Forlag

Loga EYMSC birra davvisámegillii.

Lågå EYMSC birra julevsábmáj.

Lohkedh ållermeathedh EYMSC åarjelsaemïengiele.

EYMSC er en sjekkliste som er utviklet for å kunne identifisere og vurdere motoriske vansker hos engelske barn i alderen 3-5 år. Gjennom forundersøkelser og studier i Stavangerprosjektet - det lærende barnet, er sjekklisten funnet anvendelig også for norske barn, spesielt for aldersgruppen fra omtrent 2 ½ til 4 års alder.

Sjekklisten skal brukes av personer som kjenner barnet godt, som for eksempel foreldre, pedagoger eller andre profesjoner som er involvert i den daglige aktiviteten til barnet.