Habtool - Nordsamisk versjon | www.statped.no

Habtool - Nordsamisk versjon

Habtool er registrering- og kartleggingsmateriell.  Denne kan brukes ved utarbeidelse av individuell plan (IP) og individuell opplæringsplan (IOP) for å gi er å gi barn og unge som har autisme et kvalitativt skoletilbud.  

Fakta og tilgjengelighet

registreringsskjema

Kategori: Sammensatte lærevansker, Autismespekter, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Kartleggingsmateriell, Nordsamisk, Statpeds ressurser

Språk: Nordsamisk

Pris: Gratis

Format: PDF

Utvikler: Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD) og Nasjonalt senter for autisme. Sametinget har ved å bevilge ressurser muliggjort å gjennomføre dette prosjektet.

Forfatter: SEAD (Samisk spesialpedagogisk støtte)/Statped (2015)

Les omtalen av Habtool på nordsamisk.

Habtool registrering og kartlegging brukes sammen med boka “Individuelt & tilrettelagt – Arbeidsredskap for individuell plan og individuell opplæringsplan” (Tellevik, Nerland ja Martinsen).Habtool vil bidra til at barn og unge, som har særskilte behov/og personer med nedsatt funksjonsevne, kanbedre inkluderende og tilpasset opplæring.Habtool registreringssystem brukes til kartlegging, målformulering, planlegging, tilrettelegging, evaluering og har fokus på tiltak. Bagadallanskoviide (veiledning til skjemaene) veileder hvordan individuelt tilrettelagt opplæring kanorganiseres og gjennomføres. 

Habtool består av:

  • Veiledning ved bruk av skjema
  • Registreringssystem; skjema med målformulering, kartlegging og evaluering.
  • Skjema 1- 6: Individuell opplæringsplan (IOP)
  • Skjema 7 – 11: Individuell plan (IP)
  • Skjema 12- 14: Vedlegg 

Individuelt & tilrettelagt – Arbeidsredskap for individuell plan og individuell opplæringsplan” kan bestilles i bokformat fra: Oslo universitetssykehus HF, Ullevåll, NevSom, Bygg 31, 4. etg. Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo eller på e-post: post.nevsom@ous-hf.no.

  • Habtool forutsetter at miljøet rundt personen er med på hele prosessen i forbindelse med utarbeiding av aktiviteter, IOP og IP. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!